BĂNG KEO CHỐNG DỘT TỰ DÍNH M-GREEN
Băng keo chống dột tự dính M-GREEN là một giải pháp rất tiện lợi để bịt kín các vết nứt và mối nối khác nhau, sửa chữa mái nhà, hệ thống cần chống dột.

băng keo, chống dột, M-GREEN, chống thấm, mái nhà, hệ thống chống dột, nhà lợp ngói, sửa mái nhà

băng keo, chống dột, M-GREEN, chống thấm, mái nhà, hệ thống chống dột, nhà lợp ngói, sửa mái nhà

băng keo, chống dột, M-GREEN, chống thấm, mái nhà, hệ thống chống dột, nhà lợp ngói, sửa mái nhà